nuttige artikelen

Laat YouTube Audio spelen op een Multitasking-iPhone

Als u het scherm uitschakelt terwijl een YouTube-video wordt afgespeeld, stopt deze. Dit gebeurt ongeacht of je de ingebouwde YouTube-app of de YouTube Web-app (m.youtube.com) gebruikt.

Er is echter een manier om de video (alleen audio) af te spelen en de telefoon te vergrendelen als je de YouTube Web App gebruikt.

  1. Start de video in de web-app.
  2. Druk eenmaal op de starttoets. Hiermee wordt Safari afgesloten en wordt het afspelen gestopt.
  3. Dubbeltik op de starttoets. Hiermee wordt het dock geopend (met al uw momenteel actieve programma's).
  4. Tik met één vinger op het dock en schuif het naar rechts om de bedieningselementen voor de achtergrondaudio weer te geven. Er is een enkel pictogram aan de rechterkant dat overeenkomt met het programma dat u het laatst hebt gebruikt met achtergrondaudio - in dit geval Safari.
  5. Druk op de knop Afspelen. De audio van je YouTube-video wordt hervat en je kunt de telefoon vervolgens vergrendelen (het scherm uitschakelen), overschakelen naar een andere app of doen wat je wilt, en deze blijft op de achtergrond spelen.

Deze truc werkt ook als u net klaar bent met het bekijken van een video in de Web-app - de audio wordt vanaf het begin opnieuw gestart.